Om udvikling af resistens overfor kemoterapi

Kan det virkeligt passe, at kemoterapi accelererer kræftsvulsterne?

accelerationDenne påstand kan spores tilbage til en artikel offentliggjort på en hjemmeside, som hedder “Naturalnews”.

Naturalnews er et af de værste steder man kan hente informationer om sundhedsrelaterede emner. Hjemmesiden er fuld af konspirationsteorier rettet mod lægevidenskabeligt baseret behandling . Den er samtidigt fuld af fordrejede fejlfortolkninger af videnskabelige artikler. Også radiodoktorens fejlagtige påstande om ca. 2% overlevelse efter kemoterapi samt kræftlægers modvilje mod selv at modtage kemoterapi findes der.

Det ligger uden for denne artikels rammer at gå i detaljer med naturalnews, men interesserede kan evt. læse dette.

Påstandens oprindelse

Her er et link til en sammenfatning af den videnskabelige artikel, som påstanden bygger på. Biblioteket kan være behjælpelig med at fremskaffe hele artiklen.

Artiklens titel er: Treatment Induced Damage to the Tumor Microenvironment Promotes Prostate Cancer therapy Resistance Through WNT16B

Artiklens forfattere mener altså selv, at deres undersøgelse afdækker en mekanisme hvorved en kræftsvulst kan udvikle modstandsdygtighed overfor visse typer kemoterapi.

For at forstå hvad undersøgelsen går ud på, er det vigtigt at forstå, at en kræftsvulst ikke bare er en klump identiske celler. Udover at selve kræftcellerne er forskellige fra hinanden, så indeholder en kræftsvulst også andre celletyper. Der er f.eks. celler, som danner blodkar, celler fra immunsystemet og bindevævsceller (fibroblaster). Alle disse forskellige celletyper er med til at give en kræftsvulst de egenskaber, som den har.

I denne undersøgelse fandt man at fibroblasterne i nogle svulster producerede betydelige mængder WNT16B som reaktion på kemoterapi mens andre ikke producerede målbare mængder. Samme fænomen kunne også påvises i prøver fra brystkræft og æggestokkræft.

Endvidere fandt man at patienter med svulster som lavede mere WNTB16B hyppigere fik tilbagefald af deres kræft end patienter hvis svulster producerede mindre.

WNTB16B fremmer væksten af svulster, og nedsætter følsomheden af (de afprøvede) former for kemoterapi. Men det er ikke det samme som at disse typer af kemoterapi ikke virker eller at de accelererer svulsterne. En dræbt kræftcelle er død uanset om der er WNTB16B i nærheden eller ej.

Derimod giver det (en del af) forklaringen på, hvorfor kemoterapi ikke er i stand til at destruere alle kræftceller hver gang.

En sådan opdagelse er nyttig, fordi det kan være medvirkende til udvikling af stoffer, som kan hæmme denne virkning, og dermed forstærke virkningen af kemoterapi. Så der er ikke tale om dårligt nyt om kemobehandling – Tværtimod.

Resultatet er ikke overraskende

Resultaterne er egentligt ikke overraskende. Det er velkendt, at kemoterapi udover at dræbe kræftceller også indvirker på normale celler. Nogle gange er dette nyttigt. For eksempel kan immunforsvarsceller aktiveres af kemoterapien til at gå til angreb på kræftcellerne. Andre gange kan de svække virkningen af behandlingen som denne undersøgelse viser et eksempel på.

Så hvad kan vi så i virkeligheden lære af den undersøgelse?

– Kemoterapi accelererer ikke kræftsvulsterne.
– Afdækning af mekanismer for ringere effekt af kemoterapi kan komme patienter til gavn i form af bedre medicin.