Cannabis er desværre ikke den ultimative kræftkur

Cannabis_sativa_leaf_Dorsal_aspect_2012_01_23_0830En af de myter der florerer på internettet er, at cannabis eller ekstrakter heraf (cannabis olie) er et effektivt våben mod kræft. Især videoberetninger på internettet virker overbevisende. Det fremføres undertiden, at den eneste grund til at cannabis ikke gives til kræftpatienter er dets rolle som halvforbudt nydelsesmiddel.

I det følgende vil vi kigge lidt nærmere på den videnskab der foreligger på området.

Kan man overhovedet forestille sig, at cannabis kan påvirke kræftceller?

For at forstå hvordan cannabis kan påvirke celler er det vigtigt at vide hvad en receptor er, og hvordan den virker. En receptor er bare et molekyle, som kan binde et signalstof, og derved foranledige en eller anden reaktion i cellen. Hormoner er eksempler på signalstoffer, som kan bindes til en receptor, hvilket igen sætter gang i de systemer i cellerne, som hormonerne styrer.

receptorKroppens celler indeholder også receptorer, som kan binde cannabinoider (cannabis indeholder netop sådanne stoffer), og derved aktivere forskellige funktioner. Vi kender to forskellige typer cannabis-bindende receptorer. De benævnes CB1 og CB2. Der er særligt mange CB1 receptorer i nervesystemet, og det er formentligt aktivering af disse, som (bl.a.) resulterer i rusvirkningen af cannabis. CB2 receptorer findes især i celler deltager i immunforsvaret. Kroppen producerer selv stoffer, som kan bindes til disse receptorer. De benævnes endocannabinoider. Forskning har vist at endocannabinoiderne og deres receptorer er involveret i reguleringen af en lang række vigtige funktioner, herunder energistofskiftet, hjertefunktionen og altså også immunforsvaret og forskellige hjernefunktioner.

Også kræftceller indeholder CB1 og CB2 receptorer. Det er derfor ikke så overraskende at forskere interesserer sig for muligheden af brug af cannabinoider som kræftmedicin.

Hvad sker der med kræftceller når de udsættes for cannabis?

Det første skridt på vejen til at afgøre om cannabislignende stoffer overhovedet er anvendelige til behandling af kræft tages i laboratoriet. Man undersøger simpelthen om cannabis indvirker på kræftceller som dyrkes i laboratoriet eller indsprøjtes i særligt genetisk ændrede mus.

I sådanne forsøg har man fundet at cannabinoider kan fremkalde apoptose (”programmeret celledød”) af kræftceller, forhindre kræftceller i at dele sig, forhindre dannelse af nye blodkar til forsyning af kræftsvulsten samt nedsætte kræftsvulternes tilbøjelighed til at sprede sig.

Men en kræftsvulst er ikke en kugle af identiske kræftceller, som kan dyrkes i et laboratorium eller indsprøjtes i en mus. Derfor kan man ikke konkludere direkte fra sådanne laboratorieforsøg til virkninger hos patienter. Sådanne forsøg er egnede til udvælgelse af stoffer, som det er værd at arbejde videre på m.h.p. evt. udvikling af ny medicin til patientbehandling.

For læsere som er interesserede i en generel uddybning af sammenhængen mellem resultater af laboratorieforsøg og virkning hos patienter kan denne artikel anbefales.

Det er også vigtigt at vide, at ikke alle laboratorieforsøg har vist at cannabinoider destruerer kræft. I denne undersøgelse fandt man, at tværtimod, at cannabinoider kan fremme væksten af kræftceller. I denne undersøgelse fandt man, at kræftceller kan udvikle modstandskraft mod cannabinoider. Så samspillet mellem cannabinoidreceptorer og cannabinoider i kræftceller er altså ikke helt så enkelt som man undertiden får indtryk af.

Men beviser sygehistorierne ikke, at det virker?

Der er ganske mange beretninger på internettet – inklusive youtube videoer, som fortæller om hvordan folk har helbredt sig selv for kræft ved hjælp af cannabis. Sådanne beretninger virker meget overbevisende, hvilket det også er meningen at de skal være. I princippet er der ikke noget problem i at lære af andres beretninger. Men der er en fare for at man ikke får hele historien, og at det der er udeladt gør beretningen mindre opsigtsvækkende. Her er en god artikel, som beskriver hvad man skal være på vagt overfor, når man læser/ser videoer om folk som er blevet helbredt for kræft v.h.a. alternativ behandling.

Her vil vi blot nævne nogle hovedpunkter:
1) Patienten havde måske slet ikke kræft. Man skal sikre sig, at diagnosen er blevet stillet ved hjælp af en pålidelig metode.

2) Kræften kan være fjernet i form af en biopsi, som blev anvendt til at stille diagnosen. Der er mange eksempler på kræft-historier, hvor man hvis man er opmærksom på det kan se, at patienterne har afvist at modtage yderligere behandling. I historierne fremstilles det som om, at det er den alternative behandling som har helbredt dem og ikke selve operationen (biopsiproceduren) hvor kræften blev fjernet.

3) Patienten kan have fået behandling udover cannabis. Her er f.eks. et citat fra en patient, som medvirker i en video om Rick Simpson, der af mange anses for at være hovedmanden bag promoveringen af cannabisolie:

Lupron is an androgen inhibitor used to slow the growth of cancer that needs androgen to grow. The effects are what you would expect having no testosterone. I didn’t mind taking it at all, in fact it was interesting seeing what like is like with no testosterone. Do a google search for lupron side effects.

Citatet er ikke fra videoen, men fra en hjemmeside der promoverer cannabis. Det er det eneste sted jeg har set, at denne patient fortæller at han har fået anden medicin end cannabisolie. Havde det ikke været for dette citat, ville man tro, at han overhovedet ikke har modtaget anden behandling end cannabis.

4) Kræften er måske ikke væk alligevel. Det sker, at patienter, som har fået fortalt deres historie om helbredelse ved alternativ behandling alligevel dør af deres kræftsygdom.

5) Det kan være fup opdigtet til lejligheden. Nogle kan være bedre konstruerede end andre. Nogle er gennemskuelige ved f.eks. oplysninger om nydiagnosticeret kræft hvor patienten angiveligt får at vide, at han/hun nu kun har 4½ måned at leve i. Eller hvor det oplyses, at patienten har fået tilbudt (og afslået) en behandling, som slet ikke er relevant for den givne kræfttype.

Afprøvning på patienter

Det er fra afprøvninger på patienter vi virkeligt kan lære noget om effekten af cannabinoider på kræftsvulster. I denne undersøgelse blev 9 patienter med tilbagefald af hjernekræft af typen glioblastoma multiforme behandlet med et cannabinoid (THC). Der blev udtaget vævsprøver undervejs. I vævsprøverne kunne man se, at kræftcellerne blev mindre levedygtige. Man observerede forbigående forbedringer i nogle af patienternes tilstand. Men det var ikke et sammelignings-forsøg, så vi kan ikke med sikkerhed vide, om disse forbedringer skyldes THC-behandlingen eller var det naturlige forløb for disse patienters kræftsygdomme. Men samtlige ni patienter døde i løbet af et år. Ingen af disse patienter blev altså helbredt.

Også denne sygehistorie fra Canada er interessant. Forældrene til en 14 årig pige med uhelbredelig leukæmi besluttede sig for at prøve med cannabisolie. Lægerne skønnede på det tidspunkt, at pigen havde en resterende levetid på ca. 2 måneder, og alle behandlingsmuligheder var udtømte.

Forældrene gav herefter pigen cannabisolie fra forskellige kilder. Der observeredes fald i blast-tallet (et mål for leukæmiens aktivitet) undervejs i forløbet. Patienten fik en svær betændelsestilstand i tarmen, og der gik hul på den. Patienten døde 78 dage efter lægerne havde givet op.

Der er flere igangværende undersøgelser som skal være med til at afdække om cannabinoider kan komme til at spille en rolle i behandling af kræft.

Kan selvbehandling med cannabisolie være farligt?

Generelt anses cannabis for at være rimeligt ufarligt at indtage. Men helt uden risiko er det ikke. Som anført kan cannabis påvirke hjerterytmen, hvilket kan være farligt hos nogle patienter. Hvis man får anden medicin herunder kemoterapi er der også en risiko for, at cannabis og den pågældende medicin kan vekselvirke på en sådan måde, at farlige bivirkninger optræder.

Her er en beskrivelse af et forløb hos en hollandsk lungekræftpatient. Patienten havde købt cannabisolie ude i byen, og gik i koma i løbet af få timer.

Så hvor står vi m.h.t. cannabinoider som behandling af kræft?

1) Forskning i cannabinoiders virkning på kræft er ikke undertrykt – Den er igangværende og aktiv.

2) Laboratorieforsøg har vist lovende men ikke entydige resultater.

3) Sygehistorier på internettet virker umiddelbart overbevisnde, men er mangelfulde m.h.t. detaljerne.

3) Videnskabelige forsøg med mennesker er i gang.

4) Der er intet som tyder på, at cannabis bliver den ultimative kræftkur – desværre!!

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

7 svar til Cannabis er desværre ikke den ultimative kræftkur

 1. Heidi siger:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0032788/#CDR0000688139__13

  Undersøgelser i mus og rotter har vist, at cannabinoider kan inhibere tumorvækst ved at forårsage celledød, blokere cellevækst, og blokerer udviklingen af ​​blodkar der kræves af tumorer for at vokse.

  Laboratorie- og dyreforsøg har vist, at cannabinoider kan være i stand til at dræbe kræftceller og samtidig beskytte normale celler.

  En undersøgelse i mus viste, at cannabinoider kan beskytte mod betændelse i tyktarmen og kan have potentiale til at reducere risikoen for tyktarmskræft, og muligvis i behandlingen.

  En laboratorieundersøgelse af delta-9-THC i hepatocellulært carcinom (leverkræft) celler viste, at det beskadigede eller dræbte kræftcellerne.

  Den samme undersøgelse af delta-9-THC i mus med leverkræft viste, at det havde antitumorvirkninger.

  Delta-9-THC har vist sig at forårsage disse virkninger ved at virke på molekyler, som også kan findes i ikke-småcellet lungecancer-celler og brystcancerceller.
  En laboratorieundersøgelse af cannabidiol (CBD) i østrogen receptor positive og østrogen-receptor negative bryst kræftceller viste, at det forårsagede kræft celledød samtidig have ringe effekt på normale bryst celler.

  Studier i mus med metastatisk brystkræft viste, at cannabinoider kan mindske væksten, og spredning af tumorer.

  En laboratorieundersøgelse af cannabidiol (CBD) i menneskelige gliomceller viste, at når de gives sammen med kemoterapi, kan CBD gøre kemoterapi mere effektiv og øge cancercelledød uden at skade de normale celler. Studier i musemodeller med kræft viste, at CBD sammen med delta-9-THC kan gøre kemoterapi såsom temozolomid mere effektiv.

  Så kom vi da heldigvis det længere 😉
  Kan kraftig anbefale dig at læse med på pubmed.com og søge under cancer og cannabis ..

  PS det er oki at du vil være annonym men det gør det lidt svært at tage debatten og ikke mindst gør det , det lidt svært at se nødvendigheden af at DU har behov for at vide hvem DU debattere med ikke 😉

  • JLI siger:

   Hvis du følger links i artklen vil du finde frem til andre Pubmed-indekserede forsøg, hvor man fandt:

   – Cannabis fremmer vækst i en glioblastomcelleline samt i en lungekræft cellelinie
   – Gliomcellelinier kan være resistente overfor cannabis
   – Et forsøg på patienter, hvor alle patienter var døde i løbet af et år selvom vævsprøver viste øget apoptose i tumorcellerne
   – Undersøgelse som viser, at laboratorieforsøg er uegnede til at forudsige effekt hos cancerpatienter. Og 50% skrumpning af tumorer i museforsøg er ikke godt nok.
   – Beskrivelse af et forløb, hvor en patient havde købt cannabis, og gik i koma i løbet af et par timer

   Der er ingen vej udenom at udføre forsøg på mennesker hvis man vil tage en ny behandling i brug. Og igen hvis du følger links i artiklen vil du finde frem til en oversigt over talrige registrerede forsøg på mennesker. Som anført i artiklen, så viser alle disse laboratorieforsøg samt forsøg på mennesker, at
   sundhedssystemet ikke har berøringsangst m.h.t. cannabis.

   …det lidt svært at se nødvendigheden af at DU har behov for at vide hvem DU debattere med ikke

   Jeg har ikke behov for at vide hvem jeg debatterer med. Det er noget WordPress har sat op. Jeg er meget mere interesseret i selve argumenterne. Og hvis vi skal være helt ærlige, så er du jo lige så anonym for mig, som jeg er for dig 😉

 2. hyper siger:

  Som så meget andet, så skal man sætte ?? Ved alt man ser og læsere på nettet. Og dette gælder også denne artikel!!!! Det er jo ikke lavet undersøgelser endnu siger de i sundhedsvæsenet!! Så derfor ingen evidens.. I hvert fald ikke i dk.. Og de data fra udlandet kan vel ikke bruges til noget!!! Og jeg tror næppe der er så mange der frivilligt stiller sig op og udstiller sig selv på nettet uden at få noget ud af de, så der er vel noget om det det virker på en eller anden måde! Men som så meget andet så reagerer folk forskellige på olien. Og der findes skam også videoer med folk som ikke har fået gavn af olie fra cannabis. Men jeg har både mistet alt tillid til jurnalister og politiker, efter man i årevis er blevet hjerne vasket, med cannabis er så farlig!!

  • JLI siger:

   ……..sætte ?? Ved alt man ser og læsere på nettet. Og dette gælder også denne artikel!!!!

   Så sandt som det er sagt. Men hvis man er fuldstændigt overbevist om, at cannabis kan kurere kræft, så er der intet, som kan få en til at overveje, om det nu også kan passe.

   Hvis man er åben overfor, at cannabis måske alligevel ikke er den mirakelkur vi alle ønsker os, så kan man prøve at kigge på de links artiklen indeholder, og se om artiklen stemmer overens med det kilderne oplyser. Der er endda links til planlagte videnskabelige undersøgelser på området, som for fleres vedkommende nu er afsluttet.

   En anden ting man kunne overveje var, om man skal tro på links fra cannabistilhængere/-forhandlere, eller om man skal tro på de kræftlæger som behandler kræftpatienter, og som derigennem oplever at patienter forsøger sig med cannabis, og rapporterer at behandlingen ikke er livsforlængende.

   Så min opfordring til dig er følgende: Undersøg fra neutrale kilder, om det der står i artiklen kan passe, og gør det med et åbent sind.

 3. Bent Andersen siger:

  Humlebien kan heller ikke flyve.

  • JLI siger:

   Humlebien kan heller ikke flyve.

   Jo den kan. Myten kan spores tilbage til 1930’erne, hvor aerodynamiske beregninger baseret på en “ubevægelig vingemodel” fandt frem til det vrøvl.

   Men en humlebi har bevægelige vinger. Og når den strækker vingerne ud har den et ganske stort vingefang. Så den er faktisk i stand til at generere en ganske stor opdrift. Dertil kommer, at vingerne bevæger sig i 8-tals figurer, hvilket danner små hvirvler, som yderligere forstærker opdriften.

   Så fysikkens love er på ingen måde overtrådt når en humlebi flyver afsted ud i det blå.

 4. Rigtig fin og stadig aktuel gennemgang af cannabis som potentielt cancermiddel. Jeg tror vist alle ønsker at kunne finde vidundermidlet mod kræft, men som artiklen også er inde på er det ikke altid så simpelt.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s