ALTERNATIV BEHANDLING AF KRÆFT – Myter på internettet

På Cancer Research UK’s (Britisk organisation sv.t. Kræftens Bekæmpelse) hjemmeside findes en fremragende engelsksproget gennemgang af 10 myter om kræft, der ofte fremføres af alternative behandlere. Denne artikel er en dansk udgave. Pointerne er de samme, men jeg kan varmt anbefale også at læse den engelske.

På internettet kan man finde mange forskellige råd og behandlingstilbud hos alternative behandlere. Nogle af disse råd og oplysninger man kan finde er misvisende, og i nogle tilfælde er det direkte skadeligt at følge dem.

Mange alternativister der fremfører disse myter gør det formentlig af ærlig overbevisning, men det ændrer ikke ved, at det er og bliver myter.

1) KRÆFT ER EN MODERNE LIVSSTILSSYGDOM

smoking dinosaur

Det er korrekt, at mange livsstilsfaktorer som f.eks. rygning mm. er vigtige risikofaktorer for udvikling af kræft. Men de forklarer langt fra alle tilfælde af kræft.

Man har f.eks. påvist kræft i forstenede dinosaurer, og de var udryddede lang tid før mennesket overhovedet eksisterede. Vi kender til beskrivelse af kræft hos mennesker fra gamle egyptiske og græske skriftkilder, som er flere tusinde år gamle. Det ældst kendte tilfælde af kræft hos mennesker er påvist i et 4200 år gammelt egyptisk skelet.

Det er ikke muligt at skaffe pålidelige oplysninger om hyppigheden af kræft før i tiden. Det første cancerregister i verden blev først oprettet i 1943 (Og det var i Danmark). Men først engang i 1970érne blev registreringerne pålidelige nok til at man kan udtale sig om kræfthyppigheden i befolkningen.

En række videnskabelige undersøgelse fra England offentliggjort i 2010 fandt, at kun omkring 43 % af alle kræftsvulster var forårsaget af miljø og livsstilsfaktorer. Dermed ikke sagt at livsstil og miljø ikke spiller en væsentlig rolle – For det gør det.

2) BESTEMTE FØDEVARER FOREBYGGER KRÆFT

800px-Broccoli_bunchesDer findes talrige hjemmesider, som hævder at broccoli, blåbær, hvidløg, tomater osv. effektivt forhindrer kræft i at opstå. Undertiden ledsages disse påstande af forklaringer om, at de indeholder specifikke stoffer, som kan bekæmpe kræft.

Men vekselvirkningerne mellem fødevarer og kroppen efter indtagelse meget mere kompliceret end virkningen af kemikalier udvundet fra fødevarer på dyrkede kræftceller i laboratoriet. Det er baggrunden for, at man ikke kan konkludere direkte fra resultater af laboratorieeksperimenter til virkninger hos kræftpatienter.

Forskningsresultaterne er heller ikke entydige. Når forskningsresultater omtales af alternativister, medtages som oftest kun de resultater, som viser den virkning man hævder findes. Omtale af forskningsresultater som ikke støtter påstanden nævnes slet ikke. Det giver en skævvridning af opfattelsen af, hvor stærk sammenhængen i virkeligheden er.

Det der ligger fast er, at en sund varieret kost med rigt indhold af frugt og grønt nedsætter risikoen for at få kræft. Typen af frugt og grønt spiller ingen væsentlig rolle.

3) ”SYRE-HOLDIG” KOST FORÅRSAGER KRÆFT

800px-LemonPåstanden er, at for meget syre i kosten gør kroppen sur, og kræftceller trives under sure forhold. Løsningen er at spise ”basisk mad” som f.eks. grønne grøntsager og frugt (Nogle alternativister medregner sure citroner).

Det er rigtigt at kræftceller ikke kan tåle svært basiske forhold, men det kan normale celler heller ikke. Kroppen er fra naturens hånd ganske let basisk. Det er livsvigtigt for kroppen at syre-base balancen er nogenlunde stabil. Kroppen indeholder derfor flere forsvarsmekanismer som sørger for dette. Ved forskellige sygdomstilstande kan der opstå forstyrrelser i denne balance – undertiden så svære at de er livstruende.

Det er altså ikke muligt at ændre på syre-base balancen v.h.a. kosten, og det skal man heller ikke ønske sig.

4) KRÆFTCELLER HAR EN SØD TAND

SugarMyten går på, at kræftsvulster har brug for store mængder sukker for at overleve, og man kan derfor sulte kræftsvulsten ihjel ved at undlade at indtage sukker. Denne myte er behandlet i detaljer her.

Det er velkendt og korrekt, at der er en høj omsætning af sukker (mere specifikt glukose) i kræftsvulster. Det er dette man udnytter når man får udført en PET-scanning.

Men sagen er den, at kroppens normale celler også har brug for glukose. Glukose kan kroppen skaffe fra fødevarer (kager såvel som grøntsager) eller fra nedbrydning af andre molekyler i kroppen. Fuldstændig mangel på glukose i blodet er uforeneligt med liv. Man kan sige at kræftsvulsten tager det glukose den skal bruge, og det samme gør de normale celler.

Det bedste kostråd man kan følge er som ovenfor anført, at indtage en almindelig sund velafbalanceret kost.

5) KRÆFT ER EN SVAMP SOM KAN HELBREDES MED NATRON (NATRIUM-BICARBONAT)

fungusDen ide stammer fra en Italiener ved navn Tullio Simoncini, som påstår at alle kræftsvulster er hvide, og at det hvide er svampekolonier. Han hævder at disse svampe dør hvis man behandler dem med natron.

For det første er det forkert at alle kræftsvulster er hvide. For det andet ved vi med 100 % sikkerhed at det hvide i kræftsvulster ikke består af svamp. Det gør vi fordi det hvide er netop det som bliver undersøgt under mikroskop.

Virkningen af natrium-bicarbonat på kræftsvulster er undersøgt i dyreforsøg. Man har fundet let nedsat (ikke ophævet) tendens til spredning af kræftsvulsterne, men væksten af selve kræftsvulsten var upåvirket.

Man kan beregne, at indtagelse af 12 g natrium-bicarbonat om dagen kan balancere den mængde syre som 1 kubikmillimeter kræftsvulst producerer. Indtagelse af omkring 30 gram natron om dagen er forbundet med sundhedsrisiko.

6) DER FINDES EFFEKTIVE ALTERNATIVE KURE FOR KRÆFT

CuresDer er talrige sider på internettet, som anpriser forskellige alternative behandlingsformer som værende effektive mod kræft. Undertiden refereres der til undersøgelser i laboratorier. Til andre tider refereres der til sygehistorier, enten gengivet på de respektive hjemmesider eller i form af overbevisende YouTube videoer eller opslag på Facebook.

Men man kan ikke drage konklusioner direkte fra forsøg i laboratoriet til virkninger på patienter. Fra lægemiddelforsøg ved vi, at selv stoffer som er meget lovende i laboratorieforsøg kan være virkningsløse hos patienter. Faktisk er det kun omkring 5 % af de stoffer som er lovende i laboratorieforsøg, der viser sig at være brugbare til behandling af kræftpatienter.

Der er flere ting som kan være misvisende i selv meget overbevisende sygehistorier. Det kan være overordentligt vanskeligt at gennemskue – Især hvis man ikke er opmærksom på hvad man skal lede efter. Her er en detaljeret engelsksproget gennemgang med eksempler på overbevisende sygehistorier, som ikke holder.

I grove træk bør man overveje følgende når man støder på disse historier:

1) Måske var der slet ikke tale om kræft.
2) Måske blev kræftsvulsten fjernet som led i den diagnostiske procedure.
3) Måske er der tale om virkning af den konventionelle behandling.
4) Måske er patienten slet ikke helbredt.
5) Måske er det rent fup.

7) MEDICINALINDUSTRIEN/SUNDHEDSMYNDIGHEDERNE UNDERTRYKKER EFFEKTIVE ALTERNATIVE BEHANDLINGER FOR PROFIT

PharmaMeget kan man klandre medicinalindustrien for. Det er veldokumenteret, og afsløringerne er fremlagt af ansatte indenfor det etablerede system. Men den undertrykker ikke effektive alternative behandlinger. Og uden medicinalindustrien ville vi ikke have opnået de fremskridt  i behandling af mange sygdomme, som vi indiskutabelt har – ikke mindst når det gælder behandling af kræft.

Selvom man kan rejse kritik mod  medicinalindustrien, så retfærdiggør det ikke i sig selv, at man kan erstatte etableret med alternativ behandling. Man kan sammenligne det med bilforhandlere. Selvom biler undertiden svigter, så er flyvende tæpper ikke et relevant alternativt transportmiddel.

Man kan også argumentere for, at den alternative branche selv har store økonomiske interesser i at miskreditere det konventionelle system. Og på deres hjemmesider skorter det ikke med links til deres webshops:

shopping

Det er endvidere ukorrekt, at produkter udvundet fra planter ikke kan patenteres. Her er en oversigt over ca. 100 vigtige og patenterede lægemidler, som er udviklet fra planter.

8) KRÆFTBEHANDLING DRÆBER FLERE PATIENTER END DEN HELBREDER

operation-mod-krftDer er ingen tvivl om at kræftbehandling (såvel kirurgi som strålebehandling og kemoterapi) ikke er nogen søndagstur. Bivirkningerne kan være meget svære. Behandlinger som effektivt dræber kræftceller påvirker desværre også raske celler.

Dertil kommer, at behandlingen desværre ikke altid virker. Vi har erfaring for, at meget fremskreden kræft er yderst vanskelig at behandle. Selvom behandlingen kan lindre, så kan den ikke kurere meget fremskreden kræftsygdom.

Påstanden om at kun ca. 2 % af de patienter der behandles med kemoterapi overlever er dybt vildledende. Den kan spores tilbage til en undersøgelse i Australien, hvor man undersøgte hvor meget kemoterapi bidrager til overlevelsen for 22 forskellige kræftformer.

For kræftformer som udelukkende behandles med kemoterapi vil denne bidrage med 100 % til overlevelsen. I de tilfælde hvor kemoterapi gives som supplerende behandling til operation, vil overlevelsesbidraget variere alt afhængigt af den enkelte svulst. I de tilfælde hvor kemoterapi gives med henblik på symptom lindring af svært fremskreden kræft er bidraget 0 %, men behandlingen er stadigvæk gavnlig.

Ved behandling med kemoterapi skal man altid opveje ulemper mod fordele, og det er vigtigt at inddrage patienten i den endelige beslutning.

9) DER SKER INGEN FREMSKRIDT I BEHANDLING AF KRÆFT

hanahan_4Illustrationen til venstre er hentet fra denne artikel, som giver et ganske godt overblik over de fremskridt der er sket i forståelse af kræft-biologi med deraf følgende viden om mulige angrebspunkter for kræftbehandling.

Denne viden er også kommet kræftpatienterne tilgode. Især i 90érne og videre frem er udsigterne for patienter med kræft blevet væsentligt forbedret.

Mere end halvdelen af alle kræftpatienter er i live efter mindst 5 år. Og når man ser på hvordan det går i de øvrige nordiske lande, er det bestemt realistisk, at det kan blive endnu bedre. Men der er stadigvæk et stykke vej. Og for nogle kræfttypers vedkommende er fremskridtene noget mindre.

Men der er ingen tvivl om, at kræftbehandlingen i dag er langt bedre end den var for 30 år siden, og jeg er overbevist om, at den vil være langt bedre om 30 år fra nu – Takket være forskning.

10) HAJER FÅR IKKE KRÆFT

white_sharkPåstanden er ukorrekt, og fremføres af folk som hævder, at hajbrusk er effektivt mod kræft. Virkningsmekanismen hævdes at være bruskens indhold af stoffer, som hæmmer kræftsvulsters evne til at danne nye blodkar.

Udover at kræft er velkendt hos hajer, så er behandling af kræftpatienter med hajbrusk blevet grundigt undersøgt. Forskningen viser, at indtagelse af hajbrusk er virkningsløst mod kræft.

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

21 svar til ALTERNATIV BEHANDLING AF KRÆFT – Myter på internettet

 1. jan siger:

  Der findes faktisk ordentlig dokumentation for at visse fødevarer hæmmer/fremmer kræft. Læs “Kost mod kræft” forfattet af to canadiske professorer i biokemi. Eller tjek The American institute for Cancer Research. Du glemmer iøvrigt også det faktum, at traditionel kræftbehandling ikke er særlig effektiv foruden at det er fyldt med skadevirkninger og ekstremt dyrt for samfundet –

  • JLI siger:

   Så god er dokumentationen altså heller ikke. Der er en god gennemgang af den eksisterende evidens her: http://www.sciencebasedmedicine.org/everything-we-eat-causes-cancer/

   Jeg er ikke helt sikker på vi er enige om hvad der skal forstås ved “effektivitet af traditionel kræftbehandling”. Jeg kunne bestemt godt ønske mig, at behandlingen var endnu mere effektiv end den er. Men det faktum at ca. 60% alle kræfttilfælde helbredes (Endnu bedre for børnecancerne) er i mine øjne ikke udtryk for ineffektiv behandling.

   Du har ret i, at mange kræftbehandlinger er skrappe. Jeg tror på, at kræftlægerne er fuldt ud i stand til at rådgive om fordele og ulemper. Og det er en opfattelse jeg finder bestyrket via pragtfulde mennesker i min bekendtskabskreds, som selv har gennemgået kræftbehandlingen, og som selv tilskriver behandlingen at de stadigvæk er blandt os.

   Jeg er ikke økonom. Men kræftbehandling på højst muligt niveau er noget samfundet mener vi skal have. Men du er naturligvis i din gode ret til at være uenig.

 2. jan siger:

  sikke en gang censur du har på din side – kommentarer skal godkendes og udsættes for neutraliserende svar – det ligner et diktatur

  • JLI siger:

   Internettet er desværre fuld af “trolls” og spammere. Jeg har ingen intention om at give disse frit spillerum.

   Jeg har svært ved at se at jeg udsætter dine kommentarer for censur og neutraliserende svar. Dine kommentarer er bragt i deres fulde ordlyd. Mine svar er ikke anderledes bare fordi du skulle vente lidt på at de dukkede op på skærmen.

 3. ANN siger:

  den med natron har intet at gøre med svampe, men der i mod med din syre base balance, kræftceller lever og starter i surt miljø uden ilt…læs den bog du kritiserer så højt…kræft er ikke en sygdom….den er faktisk ganske enkel og betydelig mere overbevisende i sin logiske rigtighed end lægernes forklaringer på hvorfor kemikalier skulle virke….ved at slå immunforsvaret ihjel….tjaaaa enhver er vel salig i sin tro, eller handler det mon om penge ..hmnnn

  • JLI siger:

   Jeg har læst bogen. Jeg kan godt forstå, at den virker overbevisende – Det er lige præcis hvad den er tænkt som. Men det gør den ikke mere korrekt. Jeg er frisk på at hjælpe dig til en dybere indsigt i denne problematik. Der er nogle helt grundlæggende ting, som det er nødvendigt at få på plads. Svar ja eller nej hvis du er med på følgende:

   1) Proteiner er absolut nødvendige for at celler (normale såvel som kræftceller) kan fungere.
   2) Proteiner er sammensat af aminosyrer.
   3) Aminosyre-sammensætningen er afgørende for proteinernes 3-dimensionelle opbygning.
   4) Proteinernes 3-dimensionelle opbygning er afgørende for deres funktion.

   Inden vi går videre vil jeg gerne være sikker på, at du accepterer disse 4 præmisser. Jeg afventer et ja/nej fra dig før jeg går videre.

 4. Søren siger:

  Kære Jli,

  Du nævner “de sure citroner” i din artikel. Som du sikkert ved indeholder sure citroner syre, som besynderligt nok også er meget vigtigt i vores cellecyklus (TCA).
  Flere forskere er kommet frem til at cancerceller har kollaps i citrat metabolismen og at tilførelse af netop dette element kan have en terapeutisk effekt.

 5. Søren siger:

  Kære Jli

  Hvad siger du til denne information?
  https://twitter.com/Cancercuretop2

  • JLI siger:

   Jeg er ikke imponeret. Tag f.eks. “Artikel” nr. 2.
   Dels er der det sproglige (dårligt engelsk), og den generelle stil, som afviger fra hvad man normalt finder i videnskabelige artikler. Disse tyder på at den redaktionelle proces og peer review ikke er i orden.

   Dels er der elementer i historien, som er stærkt kritisable. Hvis du tager et kig på hjenescanningerne kan du se, at de normale strukturer er forskellige i de tre scanninger. De viser altså ikke de samme områder. Derfor dokumenterer figur 3 ikke, at tumor er forsvundet. Det er heller ikke til at afgøre om forandringen på figur 2 repræsenterer følger efter det operative indgreb eller resttumor.

   I konklusionen nævnes, at patienten døde som følger af unødvendig ny operation. Der mangler omtale af operationen i artiklen, som der konkluderes på. Vi aner ikke om det var vækst af cancer eller andet, som gjorde at operationen overhovedet fandt sted. At operationen var unødvendig giver ingen mening uden detaljerne.

   Hvis hans øvrige beretninger er lige så dårligt dokumenterede/beskrevet som denne, er der al mulig grund til at have mistillid til ham.

 6. Søren siger:

  Nu er der tale om en læge fra den spansktalende del af verden. Derfor kan man på ingen måde konkludere noget udfra hans engelsk kundskaber.
  At du ville kritisere netop denne case med hjernetumoren var jeg næsten klar over. Men jeg er overbevist om at du ikke er kompetent nok til at drage den konklussion du gør udfra scanningerne. Andre forskere har beskrevet at citrat er effektiv mod netop hjernetumorer og har fået forskningmidler til mere forskning. De har dog valgt ikke at publiceret den efterfølgende forskning. Hvad grunen til dette vides ikke.
  Hvis man læser hvad andre forskere skriver om emnet er der ingen grund til at have mistillid til ham. De andre forskere når som regel kun til dyreog celle forsøgene, men han har gået skridttet videre og ingen andre forskere har kritiseret hans publikationer.
  Her lidt forskning fra Frankrig.
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10269-015-2509-4

  • JLI siger:

   Nu er der tale om en læge fra den spansktalende del af verden. Derfor kan man på ingen måde konkludere noget udfra hans engelsk kundskaber.

   Man kan konkludere noget om den redaktionelle proces. I mine unge dage har jeg selv oplevet at reviewere påpegede sproglige fejl. Og selv efter reviewerne har godkendt manuskriptet bliver det gennemgået m.h.p. sproglige fejl.

   Det er en nødvendig del af publikationsprocessen. Der findes eksempler på, at “videnskabelige” tidsskrifter har accepteret artikler, som bevidst var det rene volapyk.

   Men jeg er overbevist om at du ikke er kompetent nok til at drage den konklussion du gør udfra scanningerne.

   Tjah… Jeg ser på scanninger flere gange om ugen, og jeg ved en hel masse om anatomi. Hvis scanningerne var fra samme niveau ville konsekvensen være, at citrat:

   1) Får hjernestammen til at forsvinde
   2) Skaber et nyt ventrikelsystem
   3) Genskaber en hjernebark, som er blevet destrueret af en tumor.

   De har dog valgt ikke at publiceret den efterfølgende forskning.

   En skam. Men ville negative forskningsresultater overbevise dig?

   …og ingen andre forskere har kritiseret hans publikationer.

   Det siger intet om validiteten af dem. Hvor nemt tror du det ville være at få optaget en kritik af denne artikel, som lider under åbenlyse redaktionelle svagheder? Hvis han kun publicerer i ringe tidsskrifter er chancen ikke stor for, at andre forskere med interesse i emnet overhovedet ser hans publikationer.

   Så nej – Jeg er stadigvæk ikke overbevist. Og jeg har ikke indtryk af, at du kan se hvor dårlig den case report er.

 7. Søren siger:

  DCA var meget fremme i medierne for nogle år siden. Her er en god forklaring på hvorfor det virker.
  http://molecular-cancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12943-015-0331-3

 8. Søren siger:

  Du vælger at kritisere 1 case rapport ud af 10. Hvad med de andre 9?
  Hvis du har lyst kan du kontakte lægen på dette forum og måske få en forklaring på den case du har valgt at fremhæve. Måske kan du også få noget dokumentation på de mange andre patienter som han har helbredt, men som han ikke kan publicere resultateterne af (som bevis), da de også har gennemgået den traitionelle behandling, som har fejlet.
  https://cancerfighter.wordpress.com/2011/03/15/more-news-on-citric-acid-therapy-for-cancer/

  • JLI siger:

   Casen var velvalgt, idet der var linket direkte til artiklen, og vi rent faktisk ved selvsyn kunne vurdere dokumentationen.

   Jeg har ikke set tegn på, at du overhovedet anerkender at min kritik af den pågældende case er berettiget. Det øger altså ikke lysten til at bruge tid her i juledagene på detaljerede analyser af resten af hans cases. Et hurtigt overblik over resten af links viser en blanding af artikler præget af elendig redaktionel proces som ovenfor beskrevet inklusive mangelfuld dokumentation/casepræsentation. Der er således cases hvor patienter har modtaget kemoterapi, hvor han tilskriver behandlingsresultater efterfølgende indtagelse af citrat. Heller ikke ændringer i leverblodprøver kan tages til indtægt for helbredende virkning af citrat.

   Man kunne godt tvivle på, om artiklerne overhovedet har til formål at gøre læger/andre forskere interesserede.

   Hvis du er interesseret i at vide hvad der skal til for at overbevise læger om effekt af en given behandling kan denne bog anbefales som en introduktion.

 9. Søren siger:

  Jeg havde regnet med at du ville reagere på den måde du gør. Du søger efter nogle små svagheder i én case og bruger alt energi på netop den. Typsik for en som ikke vil anerkede andet end den traditionelle behandling. Det er nærmest kujonagtigt at reagere på denne måde. For her er der tale om noget som for alvor virker på cancer og som er helt uden bivirkninger.

  Alberto H Bucay er en troværdig og anderkendt Mexicans læge, og har tilladelse til at behandle patienter med f.eks. citrat, da det er uden bivirkninger. Altså har FDA heldigvis ingen inflydelse i dette land, for ellers var det naturligvis blevet stoppet omgående.

  At du nedgører en læge som har fundet kuren, viser bare at du er et sølle menneske uden nogen former for empati og samvittighed. Du er måske også betalt af industrien for at nedgøre alternativ behandling? Det tyder det kraftigt på er tilfældet.

  • JLI siger:

   Tjah….. Jeg havde håbet på, at du ville reagere anderledes. Jeg havde håbet på, at du i det mindste ville overveje din tro, når du blev forelagt små men væsentlige detaljer.

   Det er heller ikke korrekt, at jeg kun har forholdt mig til en enkelt case – Læs lige det forrige svar en gang til.

   Alberto H Bucay er en troværdig og anderkendt Mexicans læge..

   Din opfattelse ændrer ikke på, at hans dokumentation ikke holder vand.

   At du nedgører en læge som har fundet kuren,…

   Jeg har som du bad mig om kigget på hans dokumentation. Det kan meget vel være, at han af et godt hjerte selv tror på det (eller at du af et godt hjerte gør det). Men det ændrer altså ikke på, at dokumentationen er elendig.

   ….du er et sølle menneske uden nogen former for empati og samvittighed.

   Det kan argumenteres at forsøg på at dæmme op for pseudovidenskab er et udtryk for det modsatte.

   Du er velkommen til at komme med faglige argumenter for at cases alligevel holder vand. Ad hominem angreb gider jeg ikke tage alvorligt.

   Du er måske også betalt af industrien for at nedgøre alternativ behandling? Det tyder det kraftigt på er tilfældet.

   Den vrøvlede påstand frembuser tilhængere af kvaksalveri med når al anden argumentation svigter dem. Kom med rigtige argumenter i stedet for personangreb – tak.

   Hvad ville du tænke om nogen der påstod, at du nok er betalt (eller er en del) af den alternative industri, som har gjort det til en levevej at udnytte svært syge mennesker ved at sælge falske håb?
   Du ville sikkert tænke:”Sikke dog en klaphat” 😉

   Du er velkommen til at være uenig i mine analyser, men hvis du har tænkt dig at skrue op for personangrebene forbeholder jeg mig retten til ikke at bringe dine kommentarer.

 10. Søren siger:

  Altså kan vi konkludere, at vi har tale om en læge som fremsætter en hypotese i Medical Hypothese i 2007 og efterfølgende publicere casses som beviser hans hypotese. Her er den første case.
  http://www.medicinabiomolecular.com.br/biblioteca/pdfs/Casos-Clinicos/cc-0333.pdf
  Du mener altså at hans dokumentation er elendig og fejlagtig.
  Derfor syntes jeg at du burde lave en artikel på Jeres engelske blog om den skøre løgnagtige læge, og efterfølgende invitere kvaksalveren ind til en diskusion.

 11. Søren siger:

  Jli, jeg syntes virkelig det er på sin plads at I undersøger lægens påstande til bunds. For han har fået publiceret en artikel i et spansk tidsskrift som er blevet læst af ca. 5 mill. mennesker.
  http://www.dsalud.com/index.php?pagina=sumario_158
  Så der er god grund til at tro at mange cancerpatienter starter med hans behandling, selvom dokumentationen ifølge dig ikke holder vand.

  Han skriver desuden også i 2012 følgende i et forum:

  “Alberto Halabe Bucay said
  May 10, 2012 at 6:40 pm

  First of all sorry about my English, but I thank God that I was born in a country, Mexico, were we speak one of the most understandables languages: Spanish, the language of Miguel de Cervantes Saavedra.
  It would be very interesting that Dr. Philippe Icard or some of his colleagues participate in this Forum, as I requested them. I published the hypotheses about the effectiveness of citric acid (citrate) in March 2007 (as it began to be in PubMed), and then, on May 24, 2007, I published it in one of the most important newspapers from Mexico, Reforma, which is also international; I sent the information to almost all the scientific and medical world, and I presented it in many important places in Mexico, and then, on March 2008, the first patient with cancer, with terminal ovarian cancer, improved after taking citric acid orally, but she also received chemotherapy, today she is still in perfect general condictions, and “free” of cancer; more than 300 patients contacted me, and I know more than 150, all of them with different types of cancer, including leukemia, lung cancer, breast cancer, pancreatic cancer, mesothelioma, tymoma, multiple myeloma, lymphoma (Hodgkin and non Hodgkin), etc… all of them improved after taking citrci acid orally, but they also received chemotherapy, the patient with medullary thyroid cancer (http://dx.doi.org/10.1016/j.mehy.2009.03.018) and the patient with peritoneal mesothelioma (http://dx.doi.org/10.1016/j.clinre.2010.12.011) only received citric acid as their only anti-cancer treatment, both are still in perfect general conditions, the first one with 2 PET scanners “clean” and the second with a peritoneal biopsy negative (I already submitted those results for publication), there is also a little girl with terminal osteosarcoma who improved after taking only citric acid as her treatment, she already survived 5 months (I also submitted this results), and, Leonardo Ferreira, from Portugal, included my work in his article published in Oncogene, last January: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22231450
  I hope that the followers of Nature Publishing Group can realize the fact that citric acid is effective as a cancer treatment.”

  Hvis han ikke har ret i sin hypotese som han publicerede i 2007 (som du antyder) skal han selvfølgelig stoppes eller i det mindste have noget kritik. Mange mennesker vil måske fravælge den traditionelle behandling og istedet prøve hans “kur”, som måske slet ikke virker. Så jeg håber i kommer på banen og måske kan afslører endnu en af de mange kvaksalvere som tror de har fundet kuren mod cancer.

 12. Katja Worm siger:

  Kære JLI,
  Jeg synes, din blog er SUPER god. Når jeg læser artikler om alternative behandlinger indenfor kræftområdet, så er jeg meget kritisk. Jeg husker altid at tænke: “Er det nu helt sandt? Stemmer det overens med virkeligheden? Har den pågældende læge og forsker, der står bag denne opfindelse, reelle hensigter? Og har journalisten, som har skrevet artiklen, dokumentationen i orden? Hvordan virker behandlingen, når man tester den på dyr?”
  Jeg er fuldstændig enig med dig i, at man ikke skal udnytte alvorligt syge mennesker. Ligesom man heller ikke skal stole på folk som Radiodoktoren. Han er fuld af fup fra top til tå.
  I min verden deler både AIDS og kræft førstepladsen som de allerværste livstruende sygdomme, der findes.

  Mht. min egen situation, så går det den rigtige vej. Patientombuddet er på sagen, og jeg får svar en gang efter nytår. Samtidig har jeg selv fundet opskriften på Cytoxan (oralt indtag), og jeg har lavet research på kemoterapi og jeg følger anvisningerne meget nøje. Jeg har kombineret det med sund kost og motion (ridning og fitness) samt kinesisk malurt (artemisia annua/artemisia absinthium), Q-10 og Spirulina. Jeg får også Depo Prevara (p-sprøjte). Desuden får jeg også collagen lysterapi (Beauty Angel) som er non-invasiv.
  Jeg forstår godt, folk er bange for bivirkningerne af kemoterapi. Men så slemme er de altså heller ikke. Nogle former for kræftmedicin kan give hjertestop, men det behøver da ikke at gå så galt?
  Motion og kosttilskud nedsætter bivirkningerne, hvis man får det i passende mængder.

  På Twitter og Facebook er jeg venner med Astrid Krag, og skrev til hende i forbindelse med et forslag til hvad vi kunne gøre her i landet for at bekæmpe kvaksalveri. I USA har de en special enhed som samarbejder med myndighederne om at bekæmpe alle former for kvaksalveri indenfor det alternative behandlingsområde. Det hedder Quackwatch. Sådan en skulle vi også have her.
  Hendes efterkommer Sophie Løhde er pt. i gang med at undersøge prisniveauet på alle former for medicin, og hun er meget striks med at dokumentationen er i orden. Ellers vil hun ikke godtage den. Så er vi jo allerede godt på vej i kampen mod kvaksalveri og svindel indenfor lægevidenskaben.

  Godt nytår
  fra Katja Worm

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s