ALTERNATIV BEHANDLING AF KRÆFT – Myter på internettet

På Cancer Research UK’s (Britisk organisation sv.t. Kræftens Bekæmpelse) hjemmeside findes en fremragende engelsksproget gennemgang af 10 myter om kræft, der ofte fremføres af alternative behandlere. Denne artikel er en dansk udgave. Pointerne er de samme, men jeg kan varmt anbefale også at læse den engelske.

På internettet kan man finde mange forskellige råd og behandlingstilbud hos alternative behandlere. Nogle af disse råd og oplysninger man kan finde er misvisende, og i nogle tilfælde er det direkte skadeligt at følge dem.

Mange alternativister der fremfører disse myter gør det formentlig af ærlig overbevisning, men det ændrer ikke ved, at det er og bliver myter.

1) KRÆFT ER EN MODERNE LIVSSTILSSYGDOM

smoking dinosaur

Det er korrekt, at mange livsstilsfaktorer som f.eks. rygning mm. er vigtige risikofaktorer for udvikling af kræft. Men de forklarer langt fra alle tilfælde af kræft.

Man har f.eks. påvist kræft i forstenede dinosaurer, og de var udryddede lang tid før mennesket overhovedet eksisterede. Vi kender til beskrivelse af kræft hos mennesker fra gamle egyptiske og græske skriftkilder, som er flere tusinde år gamle. Det ældst kendte tilfælde af kræft hos mennesker er påvist i et 4200 år gammelt egyptisk skelet.

Det er ikke muligt at skaffe pålidelige oplysninger om hyppigheden af kræft før i tiden. Det første cancerregister i verden blev først oprettet i 1943 (Og det var i Danmark). Men først engang i 1970érne blev registreringerne pålidelige nok til at man kan udtale sig om kræfthyppigheden i befolkningen.

En række videnskabelige undersøgelse fra England offentliggjort i 2010 fandt, at kun omkring 43 % af alle kræftsvulster var forårsaget af miljø og livsstilsfaktorer. Dermed ikke sagt at livsstil og miljø ikke spiller en væsentlig rolle – For det gør det.

2) BESTEMTE FØDEVARER FOREBYGGER KRÆFT

800px-Broccoli_bunchesDer findes talrige hjemmesider, som hævder at broccoli, blåbær, hvidløg, tomater osv. effektivt forhindrer kræft i at opstå. Undertiden ledsages disse påstande af forklaringer om, at de indeholder specifikke stoffer, som kan bekæmpe kræft.

Men vekselvirkningerne mellem fødevarer og kroppen efter indtagelse meget mere kompliceret end virkningen af kemikalier udvundet fra fødevarer på dyrkede kræftceller i laboratoriet. Det er baggrunden for, at man ikke kan konkludere direkte fra resultater af laboratorieeksperimenter til virkninger hos kræftpatienter.

Forskningsresultaterne er heller ikke entydige. Når forskningsresultater omtales af alternativister, medtages som oftest kun de resultater, som viser den virkning man hævder findes. Omtale af forskningsresultater som ikke støtter påstanden nævnes slet ikke. Det giver en skævvridning af opfattelsen af, hvor stærk sammenhængen i virkeligheden er.

Det der ligger fast er, at en sund varieret kost med rigt indhold af frugt og grønt nedsætter risikoen for at få kræft. Typen af frugt og grønt spiller ingen væsentlig rolle.

3) ”SYRE-HOLDIG” KOST FORÅRSAGER KRÆFT

800px-LemonPåstanden er, at for meget syre i kosten gør kroppen sur, og kræftceller trives under sure forhold. Løsningen er at spise ”basisk mad” som f.eks. grønne grøntsager og frugt (Nogle alternativister medregner sure citroner).

Det er rigtigt at kræftceller ikke kan tåle svært basiske forhold, men det kan normale celler heller ikke. Kroppen er fra naturens hånd ganske let basisk. Det er livsvigtigt for kroppen at syre-base balancen er nogenlunde stabil. Kroppen indeholder derfor flere forsvarsmekanismer som sørger for dette. Ved forskellige sygdomstilstande kan der opstå forstyrrelser i denne balance – undertiden så svære at de er livstruende.

Det er altså ikke muligt at ændre på syre-base balancen v.h.a. kosten, og det skal man heller ikke ønske sig.

4) KRÆFTCELLER HAR EN SØD TAND

SugarMyten går på, at kræftsvulster har brug for store mængder sukker for at overleve, og man kan derfor sulte kræftsvulsten ihjel ved at undlade at indtage sukker. Denne myte er behandlet i detaljer her.

Det er velkendt og korrekt, at der er en høj omsætning af sukker (mere specifikt glukose) i kræftsvulster. Det er dette man udnytter når man får udført en PET-scanning.

Men sagen er den, at kroppens normale celler også har brug for glukose. Glukose kan kroppen skaffe fra fødevarer (kager såvel som grøntsager) eller fra nedbrydning af andre molekyler i kroppen. Fuldstændig mangel på glukose i blodet er uforeneligt med liv. Man kan sige at kræftsvulsten tager det glukose den skal bruge, og det samme gør de normale celler.

Det bedste kostråd man kan følge er som ovenfor anført, at indtage en almindelig sund velafbalanceret kost.

5) KRÆFT ER EN SVAMP SOM KAN HELBREDES MED NATRON (NATRIUM-BICARBONAT)

fungusDen ide stammer fra en Italiener ved navn Tullio Simoncini, som påstår at alle kræftsvulster er hvide, og at det hvide er svampekolonier. Han hævder at disse svampe dør hvis man behandler dem med natron.

For det første er det forkert at alle kræftsvulster er hvide. For det andet ved vi med 100 % sikkerhed at det hvide i kræftsvulster ikke består af svamp. Det gør vi fordi det hvide er netop det som bliver undersøgt under mikroskop.

Virkningen af natrium-bicarbonat på kræftsvulster er undersøgt i dyreforsøg. Man har fundet let nedsat (ikke ophævet) tendens til spredning af kræftsvulsterne, men væksten af selve kræftsvulsten var upåvirket.

Man kan beregne, at indtagelse af 12 g natrium-bicarbonat om dagen kan balancere den mængde syre som 1 kubikmillimeter kræftsvulst producerer. Indtagelse af omkring 30 gram natron om dagen er forbundet med sundhedsrisiko.

6) DER FINDES ALTERNATIVE BEHANDLINGER, SOM ER VIRKSOMME MOD KRÆFT.

CuresDer er talrige sider på internettet, som anpriser forskellige alternative behandlingsformer som værende effektive mod kræft. Undertiden refereres der til undersøgelser i laboratorier. Til andre tider refereres der til sygehistorier, enten gengivet på de respektive hjemmesider eller i form af overbevisende YouTube videoer eller opslag på Facebook.

Men man kan ikke drage konklusioner direkte fra forsøg i laboratoriet til virkninger på patienter. Fra lægemiddelforsøg ved vi, at selv stoffer som er meget lovende i laboratorieforsøg kan være virkningsløse hos patienter. Faktisk er det kun omkring 5 % af de stoffer som er lovende i laboratorieforsøg, der viser sig at være brugbare til behandling af kræftpatienter.

Der er flere ting som kan være misvisende i selv meget overbevisende sygehistorier. Det kan være overordentligt vanskeligt at gennemskue – Især hvis man ikke er opmærksom på hvad man skal lede efter. Her er en detaljeret engelsksproget gennemgang med eksempler på overbevisende sygehistorier, som ikke holder.

I grove træk bør man overveje følgende når man støder på disse historier:

1) Måske var der slet ikke tale om kræft.
2) Måske blev kræftsvulsten fjernet som led i den diagnostiske procedure.
3) Måske er der tale om virkning af den konventionelle behandling.
4) Måske er patienten slet ikke helbredt.
5) Måske er det rent fup.

7) MEDICINALINDUSTRIEN/SUNDHEDSMYNDIGHEDERNE UNDERTRYKKER EFFEKTIVE ALTERNATIVE BEHANDLINGER FOR PROFIT

PharmaMeget kan man klandre medicinalindustrien for. Det er veldokumenteret, og afsløringerne er fremlagt af ansatte indenfor det etablerede system. Men den undertrykker ikke effektive alternative behandlinger. Og uden medicinalindustrien ville vi ikke have opnået de fremskridt  i behandling af mange sygdomme, som vi indiskutabelt har – ikke mindst når det gælder behandling af kræft.

Selvom man kan rejse kritik mod  medicinalindustrien, så retfærdiggør det ikke i sig selv, at man kan erstatte etableret med alternativ behandling. Man kan sammenligne det med bilforhandlere. Selvom biler undertiden svigter, så er flyvende tæpper ikke et relevant alternativt transportmiddel.

Man kan også argumentere for, at den alternative branche selv har store økonomiske interesser i at miskreditere det konventionelle system. Og på deres hjemmesider skorter det ikke med links til deres webshops:

shopping

Det er endvidere ukorrekt, at produkter udvundet fra planter ikke kan patenteres. Her er en oversigt over ca. 100 vigtige og patenterede lægemidler, som er udviklet fra planter.

8) KRÆFTBEHANDLING DRÆBER FLERE PATIENTER END DEN HELBREDER

operation-mod-krftDer er ingen tvivl om at kræftbehandling (såvel kirurgi som strålebehandling og kemoterapi) ikke er nogen søndagstur. Bivirkningerne kan være meget svære. Behandlinger som effektivt dræber kræftceller påvirker desværre også raske celler.

Dertil kommer, at behandlingen desværre ikke altid virker. Vi har erfaring for, at meget fremskreden kræft er yderst vanskelig at behandle. Selvom behandlingen kan lindre, så kan den ikke kurere meget fremskreden kræftsygdom.

Påstanden om at kun ca. 2 % af de patienter der behandles med kemoterapi overlever er dybt vildledende. Den kan spores tilbage til en undersøgelse i Australien, hvor man undersøgte hvor meget kemoterapi bidrager til overlevelsen for 22 forskellige kræftformer.

For kræftformer som udelukkende behandles med kemoterapi vil denne bidrage med 100 % til overlevelsen. I de tilfælde hvor kemoterapi gives som supplerende behandling til operation, vil overlevelsesbidraget variere alt afhængigt af den enkelte svulst. I de tilfælde hvor kemoterapi gives med henblik på symptom lindring af svært fremskreden kræft er bidraget 0 %, men behandlingen er stadigvæk gavnlig.

Ved behandling med kemoterapi skal man altid opveje ulemper mod fordele, og det er vigtigt at inddrage patienten i den endelige beslutning.

9) DER SKER INGEN FREMSKRIDT I BEHANDLING AF KRÆFT

hanahan_4Illustrationen til venstre er hentet fra denne artikel, som giver et ganske godt overblik over de fremskridt der er sket i forståelse af kræft-biologi med deraf følgende viden om mulige angrebspunkter for kræftbehandling.

Denne viden er også kommet kræftpatienterne tilgode. Især i 90érne og videre frem er udsigterne for patienter med kræft blevet væsentligt forbedret.

Mere end halvdelen af alle kræftpatienter er i live efter mindst 5 år. Og når man ser på hvordan det går i de øvrige nordiske lande, er det bestemt realistisk, at det kan blive endnu bedre. Men der er stadigvæk et stykke vej. Og for nogle kræfttypers vedkommende er fremskridtene noget mindre.

Men der er ingen tvivl om, at kræftbehandlingen i dag er langt bedre end den var for 30 år siden, og jeg er overbevist om, at den vil være langt bedre om 30 år fra nu – Takket være forskning.

10) HAJER FÅR IKKE KRÆFT

white_sharkPåstanden er ukorrekt, og fremføres af folk som hævder, at hajbrusk er effektivt mod kræft. Virkningsmekanismen hævdes at være bruskens indhold af stoffer, som hæmmer kræftsvulsters evne til at danne nye blodkar.

Udover at kræft er velkendt hos hajer, så er behandling af kræftpatienter med hajbrusk blevet grundigt undersøgt. Forskningen viser, at indtagelse af hajbrusk er virkningsløst mod kræft.